1. Общи условия
Настоящите Общи условия представляват правно споразумение със задължителна, обвързваща сила между собственика на е-магазин Greeny и потребителите (Вие) във връзка с услугите, предлагани от greeny.bg. С разглеждането на страниците, натискането на обектите или връзките, разположени на страниците на greeny.bg, Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате тези Условия за обслужване.

Онлайн магазин Greeny се представлява от дружеството “Грийн Студио ЕООД”, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Чавдар Мутафов 22, ЕИК/ПИК: 207224216, телефонен номер за връзка: +359 889 96 22 88 и email адрес office@greeny.bg. На посоченият email адрес потребителите могат да изпращат евентуални жалби по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

2. Поверителноста на данни
Greeny обработва личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закон за защита на личните данни.

3. Поръчката
Поръчки се приемат по всяко време на денощието чрез онлайн магазина на Greeny. В процеса на поръчка, имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени и да попълните Вашите имена, адрес на електронна поща (email), телефонен номер, физически адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След приемане на поръчката ние ще Ви уведомим по телефона или email, че тя е приета и ще съобщим ако някой продукт не е наличен или има други обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението ѝ. Всяка поръчка на продукт или услуга води към задължение за плащане по избран от Вас начин на плащане. Поръчката на продукт/и през е-магазина означава изразено съгласие за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, който се регулира от Закона за защита на потребителите.

4. Цените
Всички обявени цени са в лева. “Грийн Студио ЕООД” няма ДДС регистрация и такова не се дължи от купувача. Цените на продуктите са показани без цената за доставка, която варира спрямо тарифите на куриерските компании, с които си партнираме.

5. Проблеми при изпълнение на поръчката
Изпълнението на поръчка може да бъде възпрепятствано от форс мажорни обстоятелства, липса на наличности, проблеми с доставката или други причини не зависещи от нас. Ние запазваме правото си да откажем поръчва, която не можем да изпълним.

При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност по наша вина, ще поемем разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти.

6. Връщане на продукт
Потребителят има право да върне закупен продукт от интернет магазина Greeny в срок от четиринадесет работни дни от получаване на доставката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, със съпровождаща я документация и принадлежности и в добър търговски вид. В този случай Потребителят има право да получи обратно заплатената сума за продуктите, поръчани чрез Greeny

Всички разходи, извършени от Потребителя свързани с връщане на продукт извън цената на закупения продукт, остават за сметка на Потребителя.

7. Гаранцията
Стоките предлагани в Онлайн магазин Greeny са с 2-годишна законова гаранция като защита срещу дефектни стоки или стоки, които не изглеждат или не работят по начина описан на страницата. Това изключва стоки, чиито характер предполага увреждане в следствие на употебата им или изразходването им.

При възникване на спор, свързан с покупка. може да се информирате от страницата на ОРС webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG или КЗП kzp.bg